Umowa o pracę - Referent Administracyjny
Referent Administracyjny szczęśliwicka 40 18 marca 2019

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

Referent Administracyjny

Umowa o pracę - Referent Administracyjny
 • przygotowywanie obsady pedagogicznej dla poszczególnych lat studiów we współpracy z dziekanami wydziałów, dyrektorami instytutów, kierownikami katedr, zakładów oraz pracowni
 • przygotowywanie kart obciążeń wykładowców
 • opracowywanie semestralnych/rocznych rozkładów zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich) z uwzględnieniem podziału na grupy wykładowe, ćwiczeniowe oraz wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych
 • bieżące uaktualnianie obsady oraz zmiany w planach
 • współpracę z wykładowcami w sprawie ustalania zajęć, hospitacji, seminariów
 • przygotowywanie wykazu obciążeń sal dydaktycznych
 • zamieszczenie na stronie internetowej Akademii rozkładów zajęć, wykazów odwołanych zajęć oraz innych informacji związanych z tokiem kształcenia
 • umieszczanie rozkładów zajęć w USOS dla studiów stacjonarnych
 • rezerwację sal dla studiów podyplomowych, na konferencje, na zebrania kół naukowych
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb kierownictwa Akademii oraz sprawozdawczości wzakresie obciążeń dydaktycznych
 • archiwizację dokumentów
 • wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośrednich przełożonych

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • staż pracy nie mniej niż 3 lata
 • obsługa urządzeń biurowych
 • znajomość Excela i Worda
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • umiejętność samodzielnej pracy

Oferujemy

 • wynagrodzenie zasadnicze 2 700,00 zł.
 • premia 20%
 • dodatek stażowy – wg stażu
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie dokumentów w Dziale Kadr pok. 1117, bądź ich przesłanie do dnia 29 marca 2019r. pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.

 APS zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.