Umowa o pracę - redaktor Biblioteki Nauki
Platforma Otwartej Nauki, ICM, Uniwersytet Warszawski Tyniecka, Warszawa, Polska 1 lutego 2018

Biblioteka Nauki (http://bibliotekanauki.ceon.pl/) jest ogólnopolską platformą czasopism naukowych w otwartym dostępie (obecnie ok. 800 tytułów ze wszystkich obszarów nauki).

Umowa o pracę - redaktor Biblioteki Nauki
 • pozyskiwanie publikacji naukowych w celu ich otwartego udostępniania;
 • opracowywanie i kontrola metadanych publikacji;
 • wprowadzanie pełnych tekstów publikacji wraz z metadanymi do serwisu;
 • obsługa bieżących kontaktów z wydawnictwami naukowymi i redakcjami czasopism;
 • współpraca z bazami bibliograficznymi;
 • działania informacyjne i promocyjne.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość polskiego systemu publikacji naukowych;
 • znajomość polskiego środowiska naukowego;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

  Dodatkowe atuty:

 • znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem do treści naukowych;
 • znajomość prawa autorskiego;
 • znajomość polskich i zagranicznych otwartych czasopism i repozytoriów;
 • znajomość polskich i zagranicznych naukowych baz danych;
 • doświadczenie w pracy wydawniczej;
 • doświadczenie w pracy naukowej.

Oferujemy

 • możliwość zawarcia umowy o pracę;
 • pracę w wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • pracę w przyjaznym i twórczym zespole;
 • udział w rozwijaniu największych w Polsce cyfrowych zasobów wiedzy.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny