Umowa o pracę - Projektant drogowy (inspektor ds. administrowania drogami)
Zarząd Dróg Miejskich Chmielna 120, Warszawa, Polska 12 marca 2021

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka budżetowa m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie istniejących dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. W naszej gestii znajduje się ponad 800 km dróg (nasze ulice). To nie wszystkie drogi w mieście. Duża ich część to ulice gminne, które są w gestii urzędów dzielnic, z kolei drogami ekspresowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Dróg Miejskich administruje też chodnikami i drogami dla rowerów o powierzchni 5,5 mln m kw., 112 tys. latarni, 788 skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną i 504 obiektami mostowymi (to nie tylko mosty, ale też wiadukty, kładki, przejścia podziemne, przepusty drogowe, estakady, tunele, windy i podnośniki oraz ekrany akustyczne wzdłuż dróg). Utrzymujemy także Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Miejski System Informacji oraz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

Umowa o pracę - Projektant drogowy (inspektor ds. administrowania drogami)
  • Chcesz mieć realny wpływ na wygląd Warszawy? Interesujesz się bezpieczeństwem drogowym, znasz nowoczesne rozwiązania? Umiesz projektować? Wiesz czym jest zrównoważona mobilność?
  • Szukamy projektanta drogowego, który wspomoże nasz zespół i weźmie udział w projekcie poprawy bezpieczeństwa w okolicach szkół podstawowych.
  • Twoja praca będzie polegała między innymi na:
  • przygotowywaniu projektów organizacji ruchu,
  • przygotowywaniu materiałów rysunkowych dla potrzeb wykonywania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
  • przygotowywaniu materiałów niezbędnych do złożenia wniosków w celu uzyskania decyzji administracyjnych,
  • opiniowaniu projektów organizacji ruchu,
  • zarządzaniu realizacją inwestycji w pasie drogowym,
  • czasami też na przygotowywaniu pism, dokumentów i analiz związanych z realizacją prowadzonych zadań,

Wymagania

Wymagamy:

•wykształcenia: średniego lub wyższego o profilu: inżynieria komunikacyjna, gospodarka przestrzenna, transport, architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, budownictwo – lub podobne

•minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim i minimum 1 rok staży pracy przy wykształceniu wyższym

•umiejętności obsługi programu AutoCAD,

•posiadania obywatelstwa polskiego,

•pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych ora  niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 


Oferujemy

Oferujemy:

Pracę w młodym i dynamicznym zespole

•Umowę o pracę – na zastępstwo

•Dostęp do prywatnej opieki medycznej

Warunki pracy:

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

•praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,

•prowadzenie pojazdu służbowego,

•praca w biurze (piętro III, winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ), możliwa częściowo zdalnie

•jazda rowerem po mieście, 

 


Wymagane dokumenty

dokumenty należy złożyć w kancelarii lub przesłać pocztą. Szczegóły na www.zdm.waw.pl/praca