Umowa o pracę - Programista Java | Java Mid Software Developer
Omecon Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zeusa 47 lok. U1 1 marca 2021

Omecon jest dynamicznie rozwijajcsipolskfirminformatyczn. Specjalizuje siw rozwoju kompleksowych systemów informatycznych w zaawansowanych narzdziach technologicznych i nowoczesnych metodykach ich tworzenia.

Wraz z poszerzaniem działalnoci spółki, zapraszamy do kontaktu z nami osoby z pasj, potencjałem i warsztatem programistycznym, które chcefektywnie rozwijaswoje kompetencje i osigacele zawodowe w tym obszarze, jednoczenie integrujc siw ramach naszego zespołu.

Informacje o firmie » https://omecon.pl/

Umowa o pracę - Programista Java | Java Mid Software Developer

Cele i odpowiedzialność:

 • zapewnienie wytworzenia określonego oprogramowania zgodnie z założoną funkcjonalnością i zakresem w zdefiniowanym czasie
 • dbałość o wysoką jakość i wydajność tworzonych produktów
 • dążenie do poprawy efektywności poprzez podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji, poznawanie nowych technologii i narzędzi oraz poszukiwanie rozwiązań
 • dzielenie się wiedzą w zespole oraz korzystanie z know-how bardziej doświadczonych członków zespołu, w tym wypracowanych najlepszych praktyk (Best Practices)
 • dbałość o pozytywne relacje i efektywną współpracę zespołową w organizacji, a także o dobry wizerunek firmy

 

Zadania:

 • Aktywne planowanie działań oraz ich skuteczna realizacja
 • Wybór najlepszych narzędzi do realizacji zadań i optymalizacja tworzonych produktów
 • Monitorowanie postępów pracy własnej, dobra jej organizacja i efektywne zarządzanie czasem
 • Doskonalenie procesu i techniki tworzenia systemów informatycznych w ramach stosowanej metodyki zwinnej Agile / Scrum
 • Sygnalizowanie potrzeby wsparcia w realizacji zadania
 • Dbanie o dobrą współpracę i wspólne znajdywanie efektywnych rozwiązań

Wymagania

 

 • wykształcenie wyższe o kierunku związanym z informatyką lub ostatni rok studiów
 • co najmniej roczne doświadczenie w komercyjnym programowaniu w języku Java
 • znajomość środowiska programistycznego NetBeans / Eclipse / IntelliJ
 • umiejętność pracy z systemami Windows i Linux
 • znajomość SQL
 • znajomość JEE: EJB, JPA
 • wzorce projektowe Java

 

Mile widziane dodatkowe kompetencje lub chęć ich zdobycia:

 • znajomość serwerów aplikacyjnych, np. WebLogic, Tomcat, GlassFish
 • znajomość JMS
 • znajomość Spring, Spring Boot, Rest, JSON, Maven
 • umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji Git (GitLab)
 • znajomość baz danych Oracle (PL/SQL), PostgreSQL, MongoDB
 • umiejętność pracy w środowisku opartym o metodyki zwinne oraz Git Continuous Integration
 • znajomość skryptów shell / bash
 • znajomość narzędzi i bibliotek wspierających pracę programisty JUnit, Postman, JMeter
 • doświadczenie w rozwoju systemów o architekturze mikrousług (microservices) działających w środowisku docker

 

Oczekiwania:

 • sumienność i wytrwałość
 • aktywny i pozytywny kontakt interpersonalny
 • umiejętność planowania, analizy problemów i znajdywania rozwiązań

 


Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę lub kontrakt
 • czas pracy w pełnym wymiarze – etat
 • opieka medyczna
 • możliwa ścieżka rozwoju zawodowego w kierunku:

Starszy Programista | Senior Software Developer

Projektant / Architekt Systemów | System Architect / Designer


Wymagane dokumenty

cv » Informacje o rekrutacji » https://omecon.pl/kariera/