Staż/praktyki - Program Stażowy w Zespole Bezpieczeństwa i Audytu w Dziale ISIT
DANONE Warszawa, Polska 22 stycznia 2018

Dział IS/IT świadczy usługi dla kilkunastu spółek grupy DANONE w Polsce, krajach nordyckich i bałtyckich. Zespół analityków na co dzień usprawnia pracę poszczególnych działów rekomendując i wdrażając rozwiązania z zakresu systemów informatycznych. Pracując nad optymalizacją procesów biznesowych spotkasz ludzi z ciekawym  doświadczeniem oraz będziesz mieć możliwość współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Zespół Bezpieczeństwa i Audytu w Dziale IS/IT (Information Systems / Information Technology) weryfikuje i podnosi poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zespół wspiera procesy podnoszące ich niezawodność, ale również propaguje projekty opracowania Planów Ciągłości Działania (BCP), które gdyby wydarzyła się nieprzewidziana awaria systemów pomogą nam nadal prowadzić działalność biznesową. Jest odpowiedzialny za uprawnienia w systemach informatycznych oraz analizę SOD (Segregation of Duties). Wspiera projekty usprawniające procesy uwierzytelniania i autoryzacji. Opracowuje polityki, procedury dotyczące ochrony danych dla wszystkich spółek z regionu Europy Centralnej, dlatego też w naszym zespole spotkasz ludzi z różnych krajów, z różnym ciekawym doświadczeniem, którzy będą Cię wspierać w codziennej pracy.

Staż/praktyki - Program Stażowy w Zespole Bezpieczeństwa i Audytu w Dziale ISIT
 • Udział w testach weryfikujących bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Analiza zasadności przyznania uprawnień do systemów informatycznych i nadawanie do nich uprawnienia,
 • Wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów, współpraca z konsultantami i dostawcami usług informatycznych,
 • Analiza istniejących w organizacji procesów oraz zarekomendowanie wsparcia informatycznego (systemowego) dla danego obszaru biznesu,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkowania systemów informatycznych.

Wymagania

Idealny kandydat:

 • Jest studentem V roku lub absolwentem kierunków ekonomicznych (preferowany kierunek) lub informatycznych ( dodatkowo posiada wiedzę ekonomiczną /biznesową),
 • Ma zaawansowaną znajomość MS Excel oraz średnio zaawansowaną MS Access (lub SQL),
 • Interesuje się zarządzaniem projektami informatycznymi,
 • Potrafi porozumiewać się i współpracować z osobami z różnych działów,
 • Problemy traktuje jak wyzwania , potrafi je rozwiązać samodzielnie, ale także poprosić o pomoc innych,
 • Lubi pracować w grupie,
 • Jest dobrze zorganizowany, przestrzega terminów,
 • Nauka nowych rzeczy sprawia mu przyjemność.
 • Swobodnie porozumiewa się w języku angielskim.

Oferujemy

 • Płatny roczny staż z perspektywą zatrudnienia,
 • Szkolenie z nadawania uprawnień w systemach informatycznych, m.in. w SAP,
 • Ciekawe i odpowiedzialne zadania z zakresu analizy segregowania uprawnień w systemach informatycznych,
 • Dynamiczny rozwój swojej wiedzy i umiejętności pod okiem doświadczonego Kierownika Systemów Biznesowych,
 • Codzienną naukę w atmosferze dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty

CV