Staż/praktyki - Praktyki wakacyjne w jednostce certyfikującej
Centrum Jakości AgroEko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Modlińska, Warszawa, Polska 11 maja 2017

Jednostka certyfikująca systemy jakości żywności:

 • rolnictwo ekologiczne
 • system gwarantowanej jakości żywności (QAFP)
 • integrowana produkcja roślin
 • Pork Quality System (PQS)
Staż/praktyki - Praktyki wakacyjne w jednostce certyfikującej
 • Archiwizacji dokumentacji,

 • Obsługa korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Wsparcie zespołu w codziennej pracy.
 • Inne prace biurowe.

Wymagania

 • Status studenta kierunków: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Zootechnika, Technologia żywności.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych.
 • Dbałość o szczegóły i odpowiedzialność.
 • Systematyczność i terminowość.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Chęć nauki.

Oferujemy

Oferujemy możliwość odbycia praktyk wakacyjnych dla studentów.

 • praktyki bezpłatne w ustalony okres np. zgodny z wymaganiami uczelni.
 • przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • poznanie charakteru pracy w jednostce certyfikującej,

Wymagane dokumenty

CV na adres sekretariat@agroeko.com.pl z dopiskiem „praktyki wakacyjne”