Staż/praktyki - Praktyki w redakcji „Teleexpressu”, „Wiadomości”, „Panoramy” oraz TVP INFO
Warszawa, Polska 6 czerwca 2017

Telewizja Polska S.A.

Staż/praktyki - Praktyki w redakcji „Teleexpressu”, „Wiadomości”, „Panoramy” oraz TVP INFO

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych bezpłatnymi praktykami w redakcji „Teleexpressu”, „Wiadomości”, „Panoramy” oraz TVP INFO.

Miejsce odbywania praktyk: Telewizyjna Agencja Informacyjna, Plac Powstańców, Warszawa

Zakres praktyk:

 • zapoznanie z zasadami pracy w Redakcji,
 • pomoc w pracy redakcyjnej,
 • pisanie i redagowanie tekstów,
 • składanie materiałów dziennikarskich,
 • wyszukiwanie informacji na temat bieżących wydarzeń.

Wymagania

Oczekujemy:

 • umiejętności pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności,
 • odporności na stres.

Oferujemy

Oczekujemy:

 • pracę w największej telewizji w Polsce,
 • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email:rekrutacja@tvp.pl w terminie do 30 czerwca 2017 r. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „TAI”.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. |z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny