Staż/praktyki - Praktyki studenckie – zootechnika
930271756 55-095 Łosice, Polska 10 maja 2018

Zapraszamy ambitnych, zorientowanych na rozwój i poszukujących wyzwań studentów i absolwentów zootechniki do wzięcia udziału w organizowanych przez nas praktykach, które są szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Studenci i absolwenci odbywający praktyki w naszych strukturach, będą mieli okazję za-poznać się z pracą na naszych fermach produkcyjnych, wspierać poszczególne działy w codziennej pracy.

Jesteśmy fermą produkującą prosięta, utrzymującą 1840 macior i loszek stada podstawowego. W roku 2017 uzyskaliśmy 32 prosiaki sprzedane od maciory na rok ( PSY).

 

Staż/praktyki - Praktyki studenckie – zootechnika

Rozród: rozpoznawanie rui u macior i loszek, inseminacja klasyczna i zaszyjkowa, procedury przy przechowywania  nasienia,  zasady pracy z knurem i maciorami, diagnostyka ciąży – USG, zabiegi weterynaryjno-zootechniczne przy zwierzętach, zasady karmienia macior w różnych etapach ciąży, zakres prac porządkowych wykonywanych w dziale rozrodu.

Porodówka: poród – rozpoznawanie jego objawów, pomoc okołoporodowa, podstawowe zabiegi przy prosiętach, zabiegi weterynaryjno-zootechniczne przy maciorach i prosiętach, zasady rozkarmiania macior, zakres prac porządkowych.

 

Wymagania

  • status studenta lub absolwenta
  • gotowość do odbycia co najmniej 6 tygodniowej praktyki w miesiącach letnich

 


Oferujemy

Zainteresowanym studentom-praktykantom oferujemy również możliwość pozyskania materiałów do napisania pracy magisterskiej. Zbieranie materiałów do pracy odbywać się może zarówno podczas trwania praktyki jak i po jej zakończeniu.


Wymagane dokumenty

Skierowanie na praktyki