Umowa zlecenie - Praktyki na projekcie drogowym / Wyszków
SKANSKA S.A. Wyszków, Polska 11 lipca 2018

Skanska to jedna z największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o potrzeby społeczności, w których działamy i o to, jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi w długiej perspektywie. Uczestniczymy w najbardziej innowacyjnych przedsięwzięciach naszych czasów. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. W Polsce Skanska jest obecna poprzez trzy spółki: wykonawczą, biurową i mieszkaniową.

Umowa zlecenie - Praktyki na projekcie drogowym / Wyszków

Zakres obowiązków:

 • Pomoc w sporządzaniu przedmiarów i obmiarów robót
 • Pomoc w rozliczaniu robót w podwykonawstwie i siłach własnych
 • Wprowadzanie danych do systemu budżetowo-kontrolingowego
 • Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji kontraktowej
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników na budowie
 • Wspieranie w innych czynnościach niezbędnych do realizacji kontraktu

Wymagania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Jesteś absolwentem lub studentem studiów inżynierskich
 • Jesteś osobą odpowiedzialną i dokładną
 • Jesteś osobą dyspozycyjną
 • Jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, zaangażowaną w pracę
 • Pragniesz poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie budownictwa
 • Sprawnie posługujesz się pakietem MS Office

Oferujemy

 • Praktyki płatne w oparciu o umowę zlecenie
 • Zakwaterowanie na miejscu pracy
 • Możliwość poszerzenia swojego doświadczenia, zarówno praktycznego jak i teoretycznego w zakresie Budownictwa Inżynieryjnego
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży
 • Pracę wykonywaną w sposób etyczny i bezpieczny

Wymagane dokumenty

CV