Staż/praktyki - Praktyki letnie w Departamencie Procesów – Zespół Zarządzania Procesowego
Bank Millennium Spółka Akcyjna Warszawa, Polska 11 kwietnia 2018

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Sukcesywnie wdrażamy najnowsze technologie i pracujemy nad doskonaleniem produktów i usług bankowych, oferując naszym Klientom najlepszą platformę bankowości internetowej i najbardziej intuicyjną aplikację mobilną na rynku.

Swoje CV wyślij na adres: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/kariera/oferty-pracy/wyslij-swoje-cv

Wpisując numer referencyjny: BK/MB/DZP/ZPP

Staż/praktyki - Praktyki letnie w Departamencie Procesów – Zespół Zarządzania Procesowego

1. Wsparcie przeglądów procesów:
• Zbieranie danych wymaganych do przeprowadzenia przeglądu procesu
• Organizacja spotkań z właścicielami procesów w ramach przeglądu procesu
• Przygotowanie raportu podsumowującego przegląd procesu
2. Monitorowanie wyników kontroli jakości danych w systemach
3. Przygotowywanie raportów Dashboard-ów Procesowych
4. Analiza miar procesów (KPIs: procesowych, biznesowych, dot. jakości danych itp.)

Wymagania

• Mile widziani studenci, którzy ukończyli III rok studiów oraz absolwenci kierunków: prawo, ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie oraz pokrewne
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel)
• Samodzielność, dociekliwość i kreatywność w działaniu
• Szybkie przyswajanie nowych zagadnień
• Dokładność i sumienność


Oferujemy

• Płatną praktykę wakacyjną w Centrali Banku w Warszawie
• Umowę o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy
• Wsparcie opiekuna merytorycznego
• Pozytywną atmosferę pracy w doświadczonym zespole


Wymagane dokumenty

CV