Staż/praktyki - Praktyki letnie w Departamencie Bankowości Transakcyjnej – Zespół Rozwoju Produktów
Bank Millennium Spółka Akcyjna Warszawa, Polska 11 kwietnia 2018

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Sukcesywnie wdrażamy najnowsze technologie i pracujemy nad doskonaleniem produktów i usług bankowych, oferując naszym Klientom najlepszą platformę bankowości internetowej i najbardziej intuicyjną aplikację mobilną na rynku.

Swoje CV wyślij na adres: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/kariera/oferty-pracy/wyslij-swoje-cvWpisując numer referencyjny: BK/MB/DBT/ZRP

Staż/praktyki - Praktyki letnie w Departamencie Bankowości Transakcyjnej – Zespół Rozwoju Produktów

• Wsparcie pracowników zespołu w zakresie rozszerzenia funkcjonalności aplikacji wpierającej procesy sprzedaży rachunku bankowego oraz kanałów dostępu do rachunku bankowego
• Kompleksowa analiza rynku dot. wskazanego produktu rozliczeniowego
• Udział przy wdrażaniu nowego produktu z portfolio kart płatniczych
• Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej wybranego produktu

Wymagania

• Mile widziani studenci III roku kierunków: finanse i bankowość, ekonomia oraz pokrewne
• Zaangażowanie i umiejętność twórczego myślenia
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Dokładność i skrupulatność przy wykonywaniu zadań
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość ppt będzie dodatkowym atutem


Oferujemy

• Płatną praktykę wakacyjną w Centrali Banku w Warszawie
• Umowę o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy
• Wsparcie opiekuna merytorycznego
• Pozytywną atmosferę pracy w doświadczonym zespole


Wymagane dokumenty

CV