Staż/praktyki - Praktykant/ka w Wydziale Eksploatacji
Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa, Polska 27 października 2017

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Staż/praktyki - Praktykant/ka w Wydziale Eksploatacji
 • wsparcie działań jednostki związanych z gospodarką mediami
 • współpraca przy przygotowaniu dokumentacji w toku działań prowadzonych w związku z zawieraniem umów na dostawy mediów
 • przygotowywanie zestawień i weryfikacja materiałów z zakresu z zakresu rozliczania mediów
 • zapewnienie wysokiej jakości i terminowości realizacji zadań w zakresie projektu optymalizacji  kosztów mediów

Wymagania

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów który jest zainteresowany rozwojem w obszarze nieruchomości
 • zaangażowanie w realizacje zadań, wysoka motywacja do osiągania postawionych celów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel)

Oferujemy

 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
 • dużą swobodę działania i możliwość kreowania rozwiązań
 • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań

Wymagane dokumenty

CV