Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Zarządu
Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa, Polska 5 czerwca 2019

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.
PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.
Kluczowym zadaniem PKP S.A.  jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest  dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze. Ważne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. W ramach modernizacji wdrażane będą innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne. Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji  należy wymienić dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle współpracować z samorządami, m. in. w zakresie tworzenia węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu.

Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Zarządu

Podczas praktyki odpowiedzialny/a będziesz za:

 • wsparcie w realizacji czynności związanych z obsługą administracyjną i sekretarską Biura Zarządu
 • wsparcie w obsłudze techniczno-organizacyjnej Biura Zarządu
 • wsparcie w przygotowywaniu pism, wyjaśnień, opracowań w zakresie przydzielonych zadań
 • pomoc w przygotowaniu i dystrybucji materiałów przekazywanych przez Biuro Zarządu
 • wsparcie przy zapewnieniu zaopatrzenia Biura Zarządu
 • wsparcie przy obsłudze Biura Zarządu w zakresie dot. wyjazdów służbowych, organizacji spotkań/narad itp.

Wymagania

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • statusu studenta ostatnich lat studiów lub absolwenta
 • bardzo dobrej znajomość pakietu Microsoft Office
 • samodzielności, inicjatywy w działaniu
 • umiejętności szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji
 • sumienności, dobrej organizacji pracy
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy

Co możemy Ci zaoferować?

 • praktykę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca praktyki – siedziba Spółki tuż przy Dworcu Zachodnim
 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy, która umożliwi Ci samodzielność i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • opiekę merytoryczną opiekuna

Prosimy przesyłać aplikacje na adres: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Praktykant-ka-w-Biurze-Zarzadu/8115-6534-92-1e3-606.html


Wymagane dokumenty

CV