Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Zakupów
Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa, Polska 26 lipca 2018

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Zakupów

  • wyszukiwanie artykułów, orzecznictwa, opinii w zakresie zamówień publicznych w internecie i prasie
  • bieżąca pomoc przy dokumentacji

Wymagania

  • dyskrecja, sumienność, dokładność
  • umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji

Oferujemy

  • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
  • dużą swobodę działania i możliwość kreowania rozwiązań
  • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
  • opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań

Wymagane dokumenty

CV