Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Funduszy
Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa, Polska 27 lutego 2018

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.
PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Staż/praktyki - Praktykant/ka w Biurze Funduszy
 •  wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji dot. wniosków o dofinansowanie projektów  współfinansowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność w ramach projektów współfinansowanych w ramach PO Polska Wschodnia oraz RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 • wsparcie przy przygotowywaniu sprawozdań dot. projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • wsparcie pracowników Biura przy realizacji bieżących zadań

Wymagania

 • status studenta studiów licencjackich/magisterskich lub po studiach, kierunek: ekonomia/prawo/inżynierski
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, w tym MS Office
 • język angielski – poziom średniozaawansowany
 • sumienność, dokładność
 • umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji
 • dobra organizacja pracy, motywacja do osiągania postawionych celów

Oferujemy

 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
 • dużą swobodę działania i możliwość kreowania rozwiązań
 • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań

Wymagane dokumenty

CV