Staż/praktyki - Praktykant/ka
SGB CDR Investment Sp. z o.o. Ficowskiego 15, Warszawa, Polska 1 października 2018

SGB CDR Investment Sp. z o.o. mieści się przy ul. J. Ficowskiego 15 w Warszawie. Jest firmą windykacyjną z 9-letnim doświadczeniem. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności. Zajmujemy się doradztwem biznesowym, skutecznie monitorujemy należności, prowadzimy windykację polubowną i sądową, przeprowadzamy restrukturyzację zadłużenia.
Podstawą działania SGB CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami. Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególną dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.
Spółka SGB CDR Investment plasuje się w wąskim gronie podmiotów, które uzyskały od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Staż/praktyki - Praktykant/ka

Zapraszamy ambitnych, zorientowanych na rozwój i poszukujących wyzwań studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych do wzięcia udziału w organizowanych przez nas nieodpłatnych praktykach, które są szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego i pracy w spółce zorientowanej na uwalnianie Klientów od złych długów! Zadania Praktykanta/ki:

 • administrowanie korespondencją w toku postępowania sądowego
 • sporządzanie pism procesowych w sądowym procesie dochodzenia należności
 • bieżąca obsługa prowadzonych postępowań sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, w tym kontakty z sądami, komornikami, syndykami,
 • udział w negocjacjach z dłużnikami i  sporządzaniu umów restrukturyzacyjnych
 • archiwizowanie dokumentów

Wymagania

 • preferowani studenci studiów prawniczych i ekonomicznych
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz wysoka samodzielność
 • dokładność oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i obsługa urządzeń biurowych

Oferujemy

 • praktykant będzie pracował w młodym, ambitnym zespole
 • nabędzie doświadczenia w kontaktach z klientami, umiejętności negocjacyjne
 • zapozna się z procedurami sądowymi i komorniczymi
 • SGB CDR Investment zapewnia pełną oficjalną dokumentację odbycia praktyk, niezbędną do przedstawienia na uczelni, jak również zaświadczenia rekomendacyjne.

Wymagane dokumenty

CV