Staż/praktyki - Praktykant w zespole Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego
Deloitte aleja Jana Pawła II 22, Warszawa, Polska 24 listopada 2016

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy – w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń.

Musisz zrobić pierwszy krok – postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, przejść poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego, a na końcu postawić kropkę podpisywanej umowy Deloitte to po prostu dobry wybór. I kropka.

Razem tworzymy skuteczną drużynę indywidualności z pasją do tego, co robimy w życiu zawodowym i osobistym. Dołącz do Deloitte na to stanowisko.

Staż/praktyki - Praktykant w zespole Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Sektora Finansowego

Kim jesteśmy / Czym się zajmujemy?

 

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:

 

Identyfikacja i pomiar ryzyka

 • modele ratingowe i scoringowe
 • modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
 • szacowanie utraty wartości (Impairment)
 • wycena portfeli kredytowych
 • wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
 • value at Risk (VaR)
 • stress-testy
 • ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
 • praca w oparciu o języki programowania i programy: np. SQL, R, Matlab, Python.

 

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

 • struktura organizacyjna
 • regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
 • raportowanie zarządcze i nadzorcze

 

Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)

 • model danych
 • specyfikacja funkcjonalna/biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
 • współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
 • przypadki testowe i analiza wyników testów

 

Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)

 • mapowanie źródeł danych
 • parametryzacja
 • testowanie poprawności wdrożenia

 

Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)

 

Wymagania

Szukamy ambitnej osoby, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawny członek zespołów projektowych.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • studiów w obszarze: nauk ilościowych (matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria), finanse i rachunkowość, bankowość, prawo – III rok, I/II rok studiów magisterskich
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office w szczególności MS Excel, dodatkowe języki programowania mile widziane
 • umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów
 • praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • chęci rozwoju i szybkiej nauki
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
 • dyspozycyjności – ok. 30 h w tygodniu

 


Oferujemy

 • możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności
 • możliwość współpracy z ekspertami i nawiązania wartościowych relacji zawodowych
 • miłą atmosferę pracy oraz możliwość udziału w imprezach firmowych
 • klarowną ścieżkę kariery i możliwość otrzymania oferty pracy stałej
 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego i naukowego oraz ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętności

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny