Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Flot (rekrutacja online)
Grupa PZU Warszawa, Polska 29 marca 2021

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad 1/3 rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto. Posiada niekwestionowaną pozycję lidera rynku ubezpieczeń w Polsce, zarówno z punktu widzenia skali działalności (liczby klientów, sieci dystrybucji, oferty produktowej), jak i osiąganej rentowności. Rozbudowana sieć PZU oraz obecność w kanałach online umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do produktów firmy. PZU jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011222

Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Flot (rekrutacja online)
 • współudział w przygotowywaniu parametrów technicznych i analitycznych dla potrzeb oceny ryzyka celem identyfikacji zagrożeń związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • pomoc w analizie oceny ryzyka floty na podstawie przeprowadzonego audytu ryzyka przez inżynierów ryzyka w zakresie przyczyn i rodzajów szkód,
 • wsparcie w przeprowadzaniu analiz ryzyk związanych z flotami pojazdów klientów korporacyjnych.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011222

Wymagania

 • masz status studenta co najmniej 2-go roku (lub jesteś absolwentem do roku po studiach) –kierunki: matematyka, ekonomia, techniczne, ubezpieczenia,
 • dobrze znasz obsługę programu MS Access,
 • umiesz analizować dane (ilościowe i jakościowe).

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011222


Oferujemy

 • 3-miesięczna płatna praktyka – od 1 lipca 2021 r.,
 • doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • praktyczna wiedza i umiejętności w wybranym obszarze,
 • poznanie najlepszych specjalistów w branży i nawiązanie swoich pierwszych relacji biznesowych,
 • szkolenia rozwojowe,
 • możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu praktyk,
 • wsparcie doświadczonego opiekuna.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011222


Wymagane dokumenty

CV, https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011222