Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym – WAR000R3
EY (Dawniej Ernst&Young) EY, rondo ONZ, Warszawa, Polska 8 listopada 2017

EY (dawniej Ernst & Young) to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 212 000 specjalistów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań. EY to również  największa firma doradcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 1800 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję budować lepszy świat pracy dla swoich pracowników, klientów i całej społeczności.

Zarządzanie Ryzykiem Finansowym

Dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, rosnące wymogi regulacyjne oraz nieoczekiwane wydarzenia na rynkach sprawiają, że skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym jest w dzisiejszych czasach wyzwaniem dla instytucji finansowych i firm z innych sektorów.

Właściwe zarządzanie ryzykiem jest źródłem przewagi na zglobalizowanym i konkurencyjnym rynku, ponieważ pozwala podejmować optymalne decyzje odnośnie alokacji kapitału oraz szybko reagować na coraz większe i często sprzeczne oczekiwania klientów, udziałowców oraz regulatorów.

Nasz Zespół składa się ze specjalistów w zakresie ilościowych i jakościowych metod pomiaru i analizy ryzyka, wymogów regulacyjnych, rynków finansowych, wyceny instrumentów finansowych oraz

systemów IT wspierających monitorowania i kontrolę ryzyka.

 •  

 •  
Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym – WAR000R3

Praktykant/Praktykantka do Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Praktykant zdobędzie praktyczne doświadczenie poprzez udział w projektach doradczych realizowanych dla największych polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Uczestnicy praktyk rozwiną umiejętności analityczne w obszarach mających bezpośredni wpływ na procesy zarządzania ryzykiem finansowym naszych klientów:

 • ocena zdolności kredytowej na bazie modeli statystycznych (analiza regresji oraz modele predykcyjne)
 • wycena instrumentów pochodnych w portfelach banków z wykorzystaniem procesów stochastycznych oraz metod numerycznych
 • wybór optymalnych strategii zabezpieczających ryzyko przy wykorzystaniu modeli Value-at-Risk lub rozkładu strat
 • optymalizacja kapitału z perspektywy wymogów regulacyjnych Bazylei III
 • podczas realizacji powyższych zadań, kandydat zdobędzie praktyczne umiejętności w stosowaniu narzędzi analitycznych takich jak: SAS (4GL), SQL, Matlab, C++, R lub VBA

Wymagania

  Poszukujemy studenta:

 • ekonometrii, matematyki, fizyki, statystyki lub innych kierunków ilościowych
 • znającego język angielski i język polski w mowie i piśmie w stopniu dobrym
 • umiejącego pracować w zespole, chętnego do nauki i proaktywnego w działaniu
 • dyspozycyjnego minimum 30 godz. w tygodniu


Oferujemy

 •  płatne praktyki
 • uczestnictwo w ciekawych projektach doradczych
 • dynamiczny rozwój
 • uczestnictwo w projektach międzynarodowych
 • przyjazną atmosferę pracy

Wymagane dokumenty

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim, załączenia CV oraz pełnego wykazu ocen ze wszystkich lat studiów. https://ey.taleo.net/careersection/gcam01/jobdetail.ftl?lang=en&job=WAR000R3