Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Rzecznika Klienta (rekrutacja online)
Grupa PZU Warszawa, Polska 29 marca 2021

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad 1/3 rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto. Posiada niekwestionowaną pozycję lidera rynku ubezpieczeń w Polsce, zarówno z punktu widzenia skali działalności (liczby klientów, sieci dystrybucji, oferty produktowej), jak i osiąganej rentowności. Rozbudowana sieć PZU oraz obecność w kanałach online umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do produktów firmy. PZU jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011199

Staż/praktyki - Praktykant w Zespole Rzecznika Klienta (rekrutacja online)
 • współpraca przy tworzeniu map Customer Journey, wnioskowaniu rekomendacji i zmian biznesowych,
 • pomoc przy definiowaniu standardów komunikacji z klientami oraz organami nadzoru,
 • współpraca przy tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych, związanych z obsługą reklamacji klienckich,
 • współpraca przy organizacji szkoleń i warsztatów dla uczestników procesu,
 • analiza zgłoszeń klientów i inicjowanie zmian w procesach,
 • sporządzanie raportów w zakresie procesu reklamacji klienckich na potrzeby uczestników procesu,
 • kontrola przebiegu procesu rozpatrywania reklamacji, identyfikacja wąskich gardeł, słabości oraz nowych wymagań dotyczących przebiegu procesu,
 • prowadzenie analiz biznesowych informacji zwrotnych od klientów pochodzących z reklamacji.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011199

Wymagania

 • masz status studenta co najmniej 2-go roku (lub jesteś absolwentem do roku po studiach) – preferowanie kierunki: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo,
 • posiadasz umiejętność wnioskowania zmian na podstawie analizy danych i zachowań klienckich,
 • media społecznościowe nie są Ci obce,
 • znasz pakiet MS Office,
 • interesujesz się budowaniem ścieżki obsługi klienta,
 • chcesz nauczyć się wnioskowania na podstawie analizy danych.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011199


Oferujemy

 • 3-miesięczna płatna praktyka – od 1 lipca 2021 r.,
 • doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • praktyczna wiedza i umiejętności w wybranym obszarze,
 • poznanie najlepszych specjalistów w branży i nawiązanie swoich pierwszych relacji biznesowych,
 • szkolenia rozwojowe,
 • możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu praktyk,
 • wsparcie doświadczonego opiekuna.

https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011199


Wymagane dokumenty

CV, https://www.pzu.pl/kariera/szczegoly-oferty-pracy-zewn/000011199