Staż/praktyki - Praktykant w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Dębe, Polska 16 maja 2018

Każdego dnia dostarczamy ponad 330 milionów litrów smacznej i czystej wody mieszkańcom aglomeracji warszawskiej.

Mamy 130 lat tradycji. Eksploatujemy ponad 3400 km sieci wodociągowej oraz sieć kanalizacyjną podobnej długości. Dzięki skomplikowanemu systemowi filtracji i ciągłym badaniom mamy pewność, że warszawska kranówka jest zawsze najwyższej jakości. Zmodernizowana i ciągle rozbudowywana sieć kanalizacyjna zapewnia mieszkańcom komfort i oszczędności.

Staż/praktyki - Praktykant w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego

 • zapoznanie z układem technologicznym Oczyszczalni Ścieków „Dębe”
  oraz przynależącą do niej siecią kanalizacyjną
 • analiza oraz wprowadzanie wyników z analiz laboratoryjnych
 • zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi na terenie oczyszczalni
 • ·     zapoznanie z dokumentacją techniczną/projektową oczyszczalni ścieków „Dębe”

 • poznanie metod mechanicznych, biologicznych i chemicznych stosowanych
  przy oczyszczaniu ścieków
 • zapoznanie z możliwościami sterowania procesami na oczyszczalni ścieków poprzez system informatyczny SCADA
 • zapoznanie się z aparaturą kontrolno-pomiarową i osprzętem wykorzystywanym
  w oczyszczalni ścieków „Dębe”
 • zagospodarowanie odpadów powstających podczas oczyszczania ścieków
 • poznanie zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej procesu technologicznego   oczyszczania ścieków

Wymagania

 • student uczelni wyższej (preferowane kierunki: Ochrona Środowiska lub Inżynieria Środowiska)
 • skrupulatność, dokładność oraz skuteczność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

Oferujemy

 • możliwość zdobycia cennej wiedzy oraz doświadczenia w firmie produkcyjnej
 • współpracę z doświadczonymi Specjalistami
 • referencje po ukończeniu praktyk

Wymagane dokumenty

CV, List motywacyjny