Staż/praktyki - Praktykant w obszarze prania brudnych pieniędzy
PLUS BANK S.A. Aleja Stanów Zjednoczonych, Warszawa, Polska 29 czerwca 2018

Plus – operator sieci komórkowej; Polsat – największa polska telewizja komercyjna; Cyfrowy Polsat – największa cyfrowa platforma satelitarna w Polsce; Teleaudio; ipla.

PLUS BANK S.A. preferuje styl zarządzania oparty na pracownikach kompetentnych
i zmotywowanych wewnętrznie do działania.

Staż/praktyki - Praktykant w obszarze prania brudnych pieniędzy
  • Do odbywania praktyk w Departamencie Ryzyka Operacyjnego w obszarze prania brudnych pieniędzy zapraszamy studentów oraz absolwentów, którzy są zainteresowani tą tematyką.
  • Praktykant będzie uczestniczył w realizacji zadań z tego obszaru, m.in.: analizowanie transakcji, weryfikacja klientów pod kątem AML, ocena ryzyka transakcji.

Wymagania

Na praktyki zapraszamy studentów lub absolwentów kierunku finanse, bankowość, matematyka, statystyka, ekonometria, metody ilościowe lub pokrewnych, którzy:

• bardzo dobrze znają pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel),

• interesują się zagadnieniami z obszaru AML,

• są dokładni w wykonywaniu powierzonych im zadań,

• mają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

Poszukujemy osób, które są otwarte na nową wiedzę i potrafią wykorzystać ją w praktyce. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka SQL oraz VBA.


Oferujemy

• opieka merytoryczna pracownika Departamentu Ryzyka Operacyjnego,

• ciekawe praktyki w miłym i zgranym zespole, dające możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji,

• praktyki są bezpłatne,

• forma zatrudnienia – na podstawie porozumienia z uczelnią lub pracodawcą.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV mailem
(koniecznie z nazwą stanowiska w tytule) na adres:

rekrutacja@plusbank.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez PLUS BANK S.A. prowadzonej obecnie
oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 61A zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty pracy dla osób wiążących swoją karierę z sektorem bankowości prezentujemy  na naszej stronie internetowej www.plusbank.pl

 


Wymagane dokumenty

CV