Staż/praktyki - Praktykant w dziale kontroli jakości
Gobarto S.A. Krakowiaków, Warszawa, Polska 7 czerwca 2019

GOBARTO S.A. to jeden z największych producentów wieprzowiny, z ponad 26 letnią tradycją, Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Produkty firmy są cenione na rynkach: polskim, hiszpańskim, austriackim, ukraińskim oraz w krajach azjatyckich. Firma jest świadomym pracodawcą, który wierzy, że Pracownicy są jego najcenniejszym kapitałem, i kluczowym czynnikiem sukcesu. Nasi Pracownicy, dzięki swojemu zaangażowaniu, czynią życie naszych Klientów przyjemniejszym, smaczniejszym i bardziej radosnym. Nieustannie skupiamy się na ulepszaniu naszych produktów, miejsca pracy oraz społeczności lokalnej.
W związku z intensywnym rozwojem Dział Jakości Dystrybucji zaprasza Studentów po IV roku studiów do odbycia bezpłatnych praktyk w ramach
“Wakacyjnego programu praktyk 2019”
okresie lipiec – wrzesień
lokalizacja Warszawa

Staż/praktyki - Praktykant w dziale kontroli jakości

 • realizacja zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących procedur systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Spółce, w tym w szczególności:

·         prowadzenie audytów i sprawdzeń SZJ w podległych Centrach Dystrybucji

·         szkolenie pracowników z zakresu SZJ

·         opracowywanie, weryfikowanie, dostosowanie i walidowanie dokumentacji SZJ w podległych Centrach Dystrybucji

·         wspieranie polityki jakościowej w poszczególnych Centrach Dystrybucji

 • koordynacja zadań z zakresu ochrony środowiska

 • kontrolowanie produktów oferowanych w Centrach Dystrybucji pod względem poprawności znakowania, bezpieczeństwa, zgodności ze specyfikacją, ocena organoleptyczna produkt
  • opieka nad dokumentacją w Centrach Dystrybucji, gromadzenie dokumentacji w Archiwum Działu i przekazywanie dokumentów do Archiwum Spółki

Wymagania

Student na kierunku:

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Żywienie Człowieka i Ocena Żywności
 • Towaroznawstwo
 • Bezpieczeństwo Żywności
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Ochrona Środowiska/ Inżynieria Środowiska
 • Logistyka

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia wiedzy pomocnej przy pisaniu pracy magisterskiej
 • Wyjazdy szkoleniowe (audyty, spotkania Działu Jakości Dystrybucji)
 • Propozycję zatrudnienia po zakończeniu praktyk

Wymagane dokumenty

CV