Staż/praktyki - Praktykant w Dziale Jakości
GOBARTO S.A. Warszawa, Polska 13 kwietnia 2017

GOBARTO S.A. to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, dziczyzna). Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec.

Staż/praktyki - Praktykant w Dziale Jakości

Zakres praktyk:

 • zapoznanie się z wymaganiami prawnymi i proceduralnymi Spółki GOBARTO S.A. w zakresie transportu drobnicowego
 • poznanie narzędzia do weryfikacji tych wymagań – check-lista
 • nauka przeprowadzania audytu wg check-listy
 • przeprowadzenie audytu samochodów dostawczych w wybranej lokalizacji
 • sporządzenie podsumowania i raportu z audytu

 

Praktyki umożliwiają:

 • weryfikację swojej wiedzy w praktyce,
 • poznanie wymagań dla samochodów dostawczych do przewozu żywności
 • zapoznanie się z metodyką audytu i przeprowadzaniem ich
 • poznanie praktycznej strony funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności,
 • zdobycie doświadczenia przy realizacji projektu,
 • wykonie projektu, wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

Wymagania

 • w trakcie studiów na kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, Towaroznawstwo, Bezpieczeństwo Żywności, Logistyka, Transport
 • dyspozycyjność w zakresie, co najmniej 8 h tygodniowo
 • umiejętność obsługi komputera, co najmniej w zakresie – edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz tworzenia prezentacji
 • ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem polskim (redagowanie tekstów, formułowanie wypowiedzi)

Oferujemy

Temat praktyk: Ocena stanu pojazdów transportowych względem wymagań prawa żywnościowego

 

Lokalizacja: Warszawa, Kraków, Katowice


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny