Staż/praktyki - Praktykant w Dziale Jakości
GOBARTO S.A. Warszawa, Polska 6 marca 2017

GOBARTO S.A. to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina, dziczyzna). Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec.

Staż/praktyki - Praktykant w Dziale Jakości

Temat praktyk: Dostosowanie dokumentacji HACCP do wybranego Centrum Dystrybucyjnego.

Student/studentka III lub IV roku studiów

Zadaniem praktykanta będzie dostosowanie istniejącej dokumentacji systemu HACCP do nowego Centrum Dystrybucyjnego (CD). Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji ma opierać się o obserwacje oraz wywiady z pracownikami. Dodatkowo student będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa we wdrażaniu systemu HACCP w CD.

Wymagania

Wymagania:

 • w trakcie studiów na kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, Towaroznawstwo, Bezpieczeństwo Żywności
 • dyspozycyjność w zakresie, co najmniej 8h tygodniowo

         co najmniej teoretyczna znajomość systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego    żywności  takich jak: GHP, GMP, HACCP oraz normy ISO 22000

 • umiejętność obsługi komputera, co najmniej w zakresie – edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz tworzenia prezentacji
 • ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem polskim (redagowanie tekstów, formułowanie wypowiedzi)

Oferujemy

-praktyczną pracę nad dokumentacją systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności  

 • -poznanie od wewnątrz Centrów Dystrybucyjnych należących do GOBARTO S.A.
 • -poznanie praktycznej strony funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności.
 • -współpracę ze specjalistami poszczególnych działów.
 • -zdobycie doświadczenia przy realizacji projektu.
 • -wykonie projektu, wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie studiów
 •  


  Wymagane dokumenty

  CV,list motywacyjny