Staż/praktyki - Praktykant w Dziale BHP
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa, Polska 16 maja 2018

Każdego dnia dostarczamy ponad 330 milionów litrów smacznej i czystej wody mieszkańcom aglomeracji warszawskiej.

Mamy 130 lat tradycji. Eksploatujemy ponad 3400 km sieci wodociągowej oraz sieć kanalizacyjną podobnej długości. Dzięki skomplikowanemu systemowi filtracji i ciągłym badaniom mamy pewność, że warszawska kranówka jest zawsze najwyższej jakości. Zmodernizowana i ciągle rozbudowywana sieć kanalizacyjna zapewnia mieszkańcom komfort i oszczędności.

Staż/praktyki - Praktykant w Dziale BHP

 • współpraca w zakresie realizacji zadań związanych z organizowaniem badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przechowywanie wyników badań i prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów w tym zakresie
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • bieżące wsparcie organizacyjne dla Działu BHP

Wymagania

 • student  uczelni wyższej (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy)
 • skrupulatność, dokładność oraz skuteczność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

Oferujemy

 • możliwość zdobycia cennej wiedzy oraz doświadczenia w obszarze BHP w firmie produkcyjnej
 • współpracę z doświadczanymi Specjalistami BHP
 • referencje po odbyciu po ukończeniu praktyk

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny