Umowa o dzieło - Praktykant w Dziale Analiz
Salvor Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. aleja Jana Chrystiana Szucha, Warszawa, Polska 16 stycznia 2017

Salvor i Wspólnicy jest firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w zakresie szeroko pojętej energetyki (rynki paliw, gazu i energii elektrycznej) oraz szacowania ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym (ryzyka niefinansowe). Prowadzi własne badania zależności między sferą polityki i gospodarki. SiW koncentruje się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno jeśli chodzi o energetykę, jak i inne branże (finanse, ubezpieczenia). Prowadzi na rzecz swoich klientów badania otoczenia konkurencyjnego, określa ryzyka niefinasowe, zajmuje się doradztwem strategicznym.
Terytorium naszych badań i analiz obejmuje obszar nowych państw członkowskich UE oraz państw powstałych po rozpadzie ZSRR. W zakresie szeroko pojętej energetyki (ropa naftowa, paliwa, gaz ziemny, LNG, energia elektryczna.

Umowa o dzieło - Praktykant w Dziale Analiz

Zakres obowiązków
Wyszukiwanie danych o wydarzeniach i firmach, pomoc w edycji opracowań dla klientów SiW, pomoc przy tworzeniu analiz poza finansowych, współtworzenie baz danych.

Znajomość języków obcych
Poza angielskim konieczna jest znajomość drugiego języka. Najbardziej pożądany to język niemiecki i rosyjski, w stopniu pozwalającym na analizę wydarzeń politycznych i ekonomicznych.

Znajomość obsługi komputera
Obsługa pakietu Microsoft Office

Informacje dodatkowe

Po analizie nadesłanych dokumentów zaprosimy wybrane kandydatki i kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną do naszej firmy. Będzie to dobra okazja, żeby się wzajemnie poznać.
Dwumiesięczne praktyki przewidziane są na luty-marzec 2017 r.

Wymagania

  • Umiejętność wyszukiwania danych w Internecie
  • Obsługa pakietu Microsoft Office
  • Poszukujemy osób o szerokich horyzontach i różnorodnych zainteresowaniach (nie potrzebujemy wąskich specjalistów)
  • Osoby bez poczucia humoru uprzejmie prosimy o zignorowanie ogłoszenia

Oferujemy

  • Płatną praktykę w firmie doradczej współpracującej z największymi firmami w Polsce, posiadającej unikalne doświadczenie w analizie ryzyk politycznych i rynkowych, więcej informacji www.salvor.pl
  • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło (wynagrodzenie: 990,00 zł brutto),
  • Praca 20 godzin w tygodniu,
  • Elastyczny czas pracy,
  • Rozwój umiejętności analitycznych w oparciu o realne case-study i coaching ekspertów.

Wymagane dokumenty

CV oraz list motywacyjny