Staż/praktyki - Praktykant w Biurze Rozwoju, Kontroli i Optymalizacji Windykacji Należności
Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa, Polska 18 sierpnia 2017

 Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom oraz instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska.

Staż/praktyki - Praktykant w Biurze Rozwoju, Kontroli i Optymalizacji Windykacji Należności

Pracując na stanowisku Praktykanta w Biurze Rozwoju, Kontroli i Optymalizacji Windykacji Należności, do Twoich obowiązków należeć będzie:

 •  wsparcie działań jednostek Departamentu,
 • rejestr oraz wysyłka korespondencji,
 • archiwizacja i obieg dokumentów,
 • kopiowanie oraz skanowanie dokumentacji, powstającej w toku prowadzonych działań,
 • przygotowywanie zestawień,
 • zapewnienie wysokiej jakości i skuteczności obsługi Klientów, zgodnej z obowiązującymi standardami.

Wymagania

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • student, co najmniej po drugim roku studiów (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, zarządzanie, administracja),
 • dostępności – przynajmniej 4 godziny dziennie,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności komunikacyjnych.

Oferujemy

 • bezpłatne praktyki (2-3 miesiące),
 • pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego w ramach struktur Banku,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska.” (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 pozycja 883 z późniejszymi zmianami)


Wymagane dokumenty

CV