Staż/praktyki - Praktykant urbanista
Budplan Sp. z o.o. Augustyna Kordeckiego 20/12, Warszawa, Polska 23 stycznia 2018

Jesteśmy firmą skoncentrowaną na opracowywaniu projektów dotyczących planowania przestrzennego, środowiska, ale również projektów dotyczących przygotowania inwestycji. Swoją pracę wykonujemy z należytą precyzją i zamiłowaniem. Nasze doświadczenie i sukcesy, poparte wieloma referencjami, są dowodem na solidność realizowanych usług.

Staż/praktyki - Praktykant urbanista

  • pomoc przy sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminnych, miejskich
  • pomoc przy sporządzanie Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
  • wykonywanie zleconych czynności przez głównego projektanta

Wymagania

  • status studenta kierunek Gospodarka przestrzenna lub pokrewne
  • znajomość programów AutoCad lub ArcGIS, ze wskazaniem na ArcGIS
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy, sumienność

 

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883”.


Oferujemy

  • możliwość odbycia bezpłatnych praktyk
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
  • pracę przy ciekawych projektach

Wymagane dokumenty

CV