Staż/praktyki - praktykant / stażysta
Związek Banków Polskich Powiśle, Warszawa, Polska 18 lipca 2017

Związek Banków Polskich (ZBP) to samorządowa organizacja banków powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Do zadań statutowych ZBP należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków w zakresie uregulowań prawnych ustawodawstwa bankowego, wydawanie opinii i ekspertyz, uczestnictwo w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z NBP, rządem, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych.

www.ZBP.pl

Staż/praktyki - praktykant / stażysta
  • udział w pracach dot. programów publicznych krajowych i unijnych
  • przygotowywanie opracowań, raportów, prezentacji
  • organizowanie konferencji, spotkań i szkoleń
  • wsparcie w bieżących projektach
  • analiza danych rynkowych
  • aktualizacja baz danych

Wymagania

Kogo szukamy: studentów/ absolwentów

Wymagane wykształcenie: średnie

Preferowane kierunki studiów: administracja, zarządzanie, ekonomia, finanse, bankowość, marketing, prawo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe

Cechy interpersonalne: skrupulatność, samodzielność, pracowitość, kreatywność, pozytywne nastawienie

Doświadczenie: nie jest wymagane

Kompetencje: umysł analityczny, dobra organizacja pracy, zorientowanie na cel

Znajomość języków obcych: angielski min B1

Obsługa MS Office: dobra znajomość Excel, Power Point


Oferujemy

Oferujemy: płatne praktyki/ staż absolwencki

Miejsce pracy: Związek Banków Polskich, Warszawa

Komórka org.: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Proponowany termin: lipiec, sierpień, wrzesień, październik (min 1 miesiąc)

Harmonogram pracy: poniedziałek-piątek (elastyczny czas pracy: 8 godzin; pomiędzy 8.00-18.00)

Status ogłoszenia: nabór trwa


Wymagane dokumenty

1. Formularz aplikacyjny ZBP (do pobrania z: http://xurl.pl/fhQu ) 2.CV