Staż/praktyki - Praktykant ds. budowy baz danych
De Gruyter Warszawa, Polska 9 maja 2017

De Gruyter Open jest jednym z wiodących na świecie wydawców akademickich publikujących artykuły i monografie naukowe w systemie otwartego dostępu (Open Access). Obecnie DG Open wydaje około 400 czasopism naukowych w różnych dyscyplinach, w tym w naukach humanistycznych i społecznych. De Gruyter Open jest członkiem prestiżowych organizacji zrzeszających wydawnictwa naukowe, takich jak Association of Learned and Professional Society Publishers, International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers. Ponadto Wydawnictwo współpracuje z wieloma polskimi uniwersytetami oraz z PAN, w zakresie hostingu, marketingu oraz indeksowania ich czasopism naukowych.

Staż/praktyki - Praktykant ds. budowy baz danych

Praktykanci współpracują z naszą firmą wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Praktyka nie koliduje z innymi zajęciami, ponieważ praktykanci mają swobodę w planowaniu czasu pracy. Praktyka trwa minimum 120 godzin i jest nieodpłatna.

 

Zakres zadań:

  • praca badawcza w Internecie – wyszukiwanie informacji związanych z publikacjami naukowymi oraz tworzenie baz danych
  • wsparcie działań marketingowych wydawnictwa

Wymagania

  • sumienność i dobra organizacja pracy
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (dodatkowa znajomość innych języków będzie dużym atutem)
  • łatwość poruszania się w środowisku internetowym

Oferujemy

  • możliwość zapoznania się ze specyfiką działania elektronicznego wydawnictwa naukowego
  • możliwość doskonalenia umiejętności językowych
  • list referencyjny w języku polskim i angielskim
  • możliwość odpłatnej współpracy przy innych, odpowiadających predyspozycjom praktykanta zadaniach

Wymagane dokumenty

CV