Staż/praktyki - Praktykant ds. budowy baz danych
De Gruyter Warszawa, Polska 9 stycznia 2018

De Gruyter (www.degruyter.com) jest wydawcą akademickim o ponad 260-letniej tradycji. Co roku publikujemy ponad 1300 nowych artykułów naukowych z obszaru nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Nasze portfolio obejmuje ponad 700 czasopism naukowych publikowanych w modelu subskrypcyjnym lub otwartego dostępu (Open Access). Siedziba firmy mieści się w Berlinie, a regionalne biura w Monachium, Bostonie i Pekinie.

Staż/praktyki - Praktykant ds. budowy baz danych

Praktykanci współpracują z naszą firmą wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Praktyka nie koliduje z innymi zajęciami, ponieważ praktykanci mają swobodę w planowaniu czasu pracy. Praktyka trwa minimum 120 godzin i jest nieodpłatna.

 

Zakres zadań:

  • praca badawcza w Internecie – wyszukiwanie informacji związanych z publikacjami naukowymi oraz tworzenie baz danych
  • wsparcie działań marketingowych wydawnictwa

Wymagania

  • sumienność i dobra organizacja pracy
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (dodatkowa znajomość innych języków będzie dużym atutem)
  • łatwość poruszania się w środowisku internetowym

Oferujemy

  • możliwość zapoznania się ze specyfiką działania elektronicznego wydawnictwa naukowego
  • możliwość doskonalenia umiejętności językowych
  • list referencyjny w języku polskim i angielskim
  • możliwość odpłatnej współpracy przy innych, odpowiadających predyspozycjom praktykanta zadaniach

Wymagane dokumenty

CV