Staż/praktyki - Praktyka w Wydziale Podatków
Polskie Koleje Państwowe S.A. Szczęśliwicka 62, Warszawa, Polska 22 listopada 2016

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.

Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

 • realizacja procesów restrukturyzacji,
 • zarządzanie nieruchomościami, w tym dworcami kolejowymi,
 • zagospodarowanie zbędnego majątku,
 • zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,
 • koordynacja przedsięwzięć związanych  z rozwojem spółek Grupy PKP,
 • przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

Polskie Koleje Państwowe S.A. są właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca.

Staż/praktyki - Praktyka w Wydziale Podatków

 • weryfikacja formalna wszczętych postępowań egzekucyjnych, ustalanie stanu faktycznego, przygotowywanie odwołań, współpraca z komórkami organizacyjnymi spółki
 • ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie i zgłoszenie zmian w zakresie NIP
 • przygotowywanie projektu odpowiedzi, gromadzenie dokumentacji, współpraca z komórkami organizacyjnymi
 • obsługa procesu wnioskowania o wystawienie faktury w systemie FIKOD Faktury SD
 • wystawianie i księgowanie faktur w module SD systemu SAP
 • weryfikacja dokumentów księgowych powstałych w wyniku procesu fakturowania w module FI systemu SAP
 • współpraca z innymi komórkami PKP S.A. w związku z weryfikacją poprawności wystawienia i zaksięgowania faktur
 • bieżące prace administracyjne i techniczne

Wymagania

 • status studenta lub absolwenta szkoły średniej (preferowane kierunki społeczno-ekonomiczne)
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office
 •  umiejętność analitycznego myślenia
 •   umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 •  umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji

 

Aplikację prosimy przesyłać na adres:  https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Praktyka_w_Wydziale_Podatkow/6857-5298-58-bk1-606.html


Oferujemy

 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
 • udział w ciekawych, unikatowych projektach
 • dużą swobodę działania i możliwość kreowania rozwiązań
 • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań

Wymagane dokumenty

CV