Staż/praktyki - Praktyka w Wydziale Podatków
Polskie Koleje Państwowe S.A. Aleje Jerozolimskie 142a, Warszawa, Polska 20 grudnia 2016

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 00-973, ul. Szczęśliwicka 62, oraz pozostałe spółki Grupy PKP, powiązane kapitałowo ze spółką PKP S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych będzie PKP S.A. Odbiorcami danych osobowych będą pozostałe spółki Grupy PKP, powiązane kapitałowo ze spółką PKP S.A. Jednocześnie informuję, iż podaję swoje dane dobrowolnie. Jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Staż/praktyki - Praktyka w Wydziale Podatków

 • weryfikacja formalna wszczętych postępowań egzekucyjnych, ustalanie stanu faktycznego, przygotowywanie odwołań, współpraca z komórkami organizacyjnymi spółki
 • ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie i zgłoszenie zmian w zakresie NIP
 • przygotowywanie projektu odpowiedzi, gromadzenie dokumentacji, współpraca z komórkami organizacyjnymi

Wymagania

 • status studenta lub absolwenta szkoły średniej (preferowane kierunki społeczno-ekonomiczne)
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji

Oferujemy

 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
 • udział w ciekawych, unikatowych projektach
 • dużą swobodę działania i możliwość kreowania rozwiązań
 • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • opiekę merytoryczną opiekuna praktyk i niezbędne wsparcie w wykonywaniu zadań

Wymagane dokumenty

CV