Staż/praktyki - Praktyka lub praca czasowa w biurze finansowo-księgowym
Praktyka lub praca czasowa w biurze finansowo-księgowym Warszawa, Polska 18 kwietnia 2019

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

Staż/praktyki - Praktyka lub praca czasowa w biurze finansowo-księgowym
 • Księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym (wyciągi bankowe, faktury, rozliczenia kart służbowych, inne dokumenty księgowe),
 • Przygotowanie różnych zestawień finansowych, w tym pomoc przy przygotowywaniu danych wsadowych do sprawozdań finansowych,
 • Obsługa innych zdefiniowanych w systemie finansowo-księgowym naliczeń automatycznych (m.in. wycena rozrachunków).

Wymagania

 • Student/ka kierunku rachunkowość, ubezpieczenia, finanse i bankowość lub osoba z doświadczeniem zawodowym w księgowości
 • Dokładność i staranność
 • Praktyczna znajomość MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Chęć stałego pogłębiania wiedzy i umiejętność szybkiego uczenia się
 • Zaangażowanie i samodzielność
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego pozyskiwania informacji, łączenia informacji z różnych źródeł i wyciągania wniosków
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole funkcjonującym w ramach dużej międzynarodowej organizacji
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia – poznania wielu funkcjonalności systemu finansowo-księgowego a także wielu schematów księgowania różnych zdarzeń gospodarczych w praktyce a także poznanie procesu przygotowywania okresowych sprawozdań finansowych w formacie zakładu reasekuracji (format tożsamy z formatem zakładu ubezpieczeń)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres info@polishre.com.

Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. prosimy o uzupełnienie cv o oświadczenie w przedmiocie zgody na udział w takich procesach zgodnie z poniższym wzorem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pod adresem: ul. Bytomska 4, 01-612 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024717 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.

Bardzo dziękujemy za wszystkie aplikacje. Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.