Umowa o pracę - pracownik terenowy do Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okregowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach Wapiennikowa 21, Kielce, Polska 15 lutego 2017
Umowa o pracę - pracownik terenowy do Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

http://oschr-kielce.internetdsl.pl/index.php?page=Ogloszenia

Wymagania

http://oschr-kielce.internetdsl.pl/index.php?page=Ogloszenia


Oferujemy

http://oschr-kielce.internetdsl.pl/index.php?page=Ogloszenia


Wymagane dokumenty

CV, dyplom, certfikaty, zaświadczenia