Umowa o pracę - Pracownik terenowy
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Białowieża, Polska 15 maja 2017

Projekt „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” zakłada opracowanie i zastosowanie systemu monitoringu lasów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem naziemnych powierzchni i danych teledetekcyjnych.

Umowa o pracę - Pracownik terenowy

 • udział w pracach terenowych i kameralnych zespołu, dokonującego pomiarów parametrów drzewostanów
  na powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej,
 • pomiar cech drzew i drzewostanów na stałych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej, m.in. inwentaryzacja drzew żywych i martwych, inwentaryzacja martwego drewna, inwentaryzacja odnowienia naturalnego,
 • monitoring dynamiki luk i procesu zamierania świerków na wybranych stałych/czasowych powierzchniach badawczych,
 • obsługa GPS,
 • inne prace terenowe związane z Projektem zlecone przez Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych.

Wymagania

 • doświadczenie w pracy przy zbieraniu przyrodniczych danych terenowych,
 • wykształcenie przyrodnicze na poziomie, co najmniej średnim o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska itp.),
 • kondycja fizyczna umożliwiająca pracę w trudnych warunkach terenowych.

Oferujemy

 • doświadczenie w pracach terenowych przy pomiarach struktury drzewostanów (taksacja, prace urządzeniowe, inwentaryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje martwego drewna itp.),
 • doświadczenie w leśnictwie lub ochronie przyrody.

KORZYŚCI

 • umowa o pracę na czas określony (do 5 miesięcy),
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • praca w okresie wakacyjnym,
 • poznanie zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem dużego projektu badawczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 25 maja 2017 r.,
do godz. 12:00 na adres: M.Winnicka@ibles.waw.pl W tytule wiadomości proszę umieścić tekst: „aplikacja
na stanowisko  DOŚWIADCZONY Pracownik terenowy LIFE+ (w zakresie pomiarów i analiz drzewostanowych). Informujemy, że Instytut Badawczy Leśnictwa skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Rozmowa kwalifikacyjna planowana jest w siedzibie głównej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, dnia 30 maja
br. Planowane zatrudnienie nastąpi od czerwca br.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)” .


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny