Umowa zlecenie - Pracownik punktu obsługi klienta InfoDworzec
Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa, Polska 5 kwietnia 2019

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.

PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.

Kluczowym zadaniem PKP S.A.  jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest  dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Oprócz usług ściśle związanych z podróżą, mają pełnić także funkcje społeczne i miastotwórcze. Ważne uzupełnienie stanowią funkcje komercyjne. W ramach modernizacji wdrażane będą innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne. Wśród priorytetów przy realizacji inwestycji  należy wymienić dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. realizując inwestycje PKP S.A. zamierza ściśle współpracować z samorządami, m. in. w zakresie tworzenia węzłów przesiadkowych, integrujących kolej z innymi środkami transportu.

Umowa zlecenie - Pracownik punktu obsługi klienta InfoDworzec
 • bieżąca obsługa pasażerów i klientów dworca w zakresie udzielania informacji na temat: odjazdów i przyjazdów pociągów, potencjalnej ceny połączeń, warunków odbycia najszybszej i najtańszej podróży i opóźnień pociągów
 • udzielanie szczegółowych informacji na temat dworca, jego topografii, dostępnych usług oraz najbliższego otoczenia dworca
 • udzielanie informacji dotyczących topografii miasta, informowanie o możliwościach komunikacyjnych, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych
 • przyjmowanie zapytań, wniosków, opinii i skarg klientów
 • pomoc osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej
 • reagowanie w sytuacjach nagłego obniżenia jakości świadczonych klientom usług oraz zauważenia zaistniałych lub potencjalnych zagrożeń
 • monitorowanie poprawności i zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie informacji pasażerskiej, publikowanie na stacji plakatowych rozkładów jazdy pociągów, regulaminów i innych materiałów informacyjnych
 • zgłaszanie ujawnionych usterek i awarii technicznych elementów stacji zarządzanych przez PKP S.A. do odpowiednich serwisów, monitorowanie czystości stacji oraz dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i estetykę punktu InfoDworzec

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średnio zaawansowanym, pozwalającym na swobodną konwersację na tematy związane z codziennymi problemami pasażerów (przynajmniej poziom B1) – warunek konieczny
 • mile widziana znajomość innych języków obcych
 • nastawienie na wysoką jakość, szybkość i skuteczność obsługi
 • dużym plusem będzie doświadczenie w obsłudze klienta (praca w handlu, w punktach obsługi klienta)
 • umiejętność szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji i komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu oraz łagodzenia sytuacji konfliktowych
 • proaktywność, zaangażowanie i cierpliwość
 • wysoka kultura osobista oraz nastawienie na pomoc klientom
 • dobra znajomość MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych


Oferujemy

 • umowę zlecenie
 • elastyczne godziny pracy: od poniedziałku do niedzieli oraz w dni ustawowo wolne od pracy – praca na podstawie grafiku uzgadnianego przez cały zespół
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

 

Prosimy przesyłać aplikacje na adres:  https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Pracownik-punktu-obslugi-klienta-InfoDworzec/7942-6372-92-4a7-606.html

 

 

 

 


Wymagane dokumenty

CV