Umowa o pracę - pracownik jednostki certyfikującej w zakresie rolnictwa ekologicznego
AGRO BIO TEST Sp. z o.o. Związku Walki Młodych, Warszawa, Polska 7 marca 2018

Jednostka certyfikująca w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Prowadzimy certyfikację produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym.

www.agrobiotest.pl

Umowa o pracę - pracownik jednostki certyfikującej w zakresie rolnictwa ekologicznego

Poszukujemy pracowników biurowych

w specjalizacjach:

 • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
 • pszczelarstwo,
 • przetwórstwo produktów ekologicznych,
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych.

Wymagania

  • wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego,
  • wykształcenie wyższe rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową,
  • doświadczenie zawodowe w rolnictwie i/lub gospodarce żywnościowej,
  • mile widziane doświadczenie w kontrolach gospodarstw, pasiek i/lub przetwórni i firm handlowych,
  • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, bezkonfliktowość, komunikatywność, systematyczność i dotrzymywanie terminów.

Preferujemy osoby posiadające:

 • kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego i/lub gospodarki żywnościowej,

Oferujemy

Pracę w biurze na cały etat.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny