Umowa o pracę - Pracownik inżynieryjno techniczny
Instytut Geodezji i Kartografii Modzelewskiego 27, Warszawa, Polska 20 czerwca 2017

Instytut ma osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych. Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne na potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej, administracji rządowej i samorządowej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania.

Prace badawczo rozwojowe są podstawową formą działalności IGiK. W dużej części są one wykonywane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie działalności statutowej oraz projektów indywidualnych. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w IGiK również na zlecenie innych instytucji i organizacji – krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Oprócz prac badawczo-rozwojowych Instytut wykonuje na zasadach komercyjnych usługi badawcze oraz prace wdrożeniowe.

Umowa o pracę - Pracownik inżynieryjno techniczny

Nabór Kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Termin składania ofert 30.06.2017 rok.

Główne zadania:

 • Programowanie algorytmów,
 • Przygotowanie narzędzi do automatyzacji procesów przetwarzania danych satelitarnych,
 • Analiza dużych zbiorów danych,
 • Prezentacja wyników badań.

Wymagania

Wymagania kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach ścisłych bądź kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi,
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania umiejętności:

 • Dobra znajomość języków programowania Python i/lub R,
 • Znajomość środowiska linux,
 • Mile widziana wiedza z zakresu teledetekcji oraz znajomość programów do analizy obrazów satelitarnych.

 

Cechy osobowościowe:

 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Kreatywność,
 • Komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • Motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.

Oferujemy

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego,

 

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail igik@igik.edu.pl z dopiskiem Centrum Teledetekcji

Link do strony CENTRUM TELEDETEKCJI – IGiK: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka