Umowa o pracę - Pracownik biurowy/Sekretariat
Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście, Warszawa, Polska 23 kwietnia 2018

Uniwersytet Warszawski to największa, jedna z najlepszych i najstarszych szkół wyższych w Polsce. Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada za pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na rozwój Uniwersytetu. Inicjuje oraz koordynuje działania związane funduszami UE, wspiera proces wdrażania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz środków zagranicznych i krajowych, koordynuje i wspiera organizacyjnie proces planowania strategicznego UW

Umowa o pracę - Pracownik biurowy/Sekretariat
 • Kompleksowa obsługa administracyjna biura (zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, archiwizacja dokumentów, procedowanie faktur)
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz korespondencji, w tym dostarczanie poczty wewnętrznej i przesyłek pomiędzy biurami UW
 • Wsparcie w procesie przygotowywania projektów i przedsięwzięć (w zakresie formalnym) planowanych przez Uniwersytet Warszawski
 • Opracowywanie informacji o aktualnie prowadzonych projektach, w tym prowadzenie zestawień oraz inwentaryzacji projektów i przedsięwzięć
 • Wsparcie w zakresie organizacji spotkań i warsztatów przygotowywanych przez Biuro
 • Sporządzanie i redagowanie oficjalnych pism urzędowych
 • Inne prace związane z bieżącym funkcjonowanie Biura

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość programów z pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 • Zdolności organizacyjne
 • Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność w działaniu

Oferujemy

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze na stanowisku samodzielnego referenta
 • Praca w stabilnej instytucji
 • Dobra atmosfera w pracy
 • Planowany termin rozpoczęcia pracy: połowa maja 2018 r.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i ew. doświadczenie