Umowa o pracę - Pracownik biurowy w jednostce certyfikującej
Centrum Jakości AgroEko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Polska 30 marca 2021

Jednostka certyfikująca systemy jakości żywności:

 • rolnictwo ekologiczne
 • System gwarantowanej jakości żywności (QAFP)
 • integrowana produkcja roślin
 • Pork Quality System (PQS).
Umowa o pracę - Pracownik biurowy w jednostce certyfikującej
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji klientów.
 • Przygotowywanie i redagowanie pism urzędowych.
 • Archiwizacja dokumentacji.
 • Obsługa korespondencji.
 • Czynności pomocnicze w procesach certyfikacji.
 • Ogół czynności administracyjno- księgowych związanych z procesem
 • certyfikacji.
 • Ogół czynności związanych z przeglądem dokumentacji wnioskowej w
 • prowadzonych procesach certyfikacji z zakresu posiadanych uprawnień.
 • Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień samodzielne prowadzenie procesów certyfikacyjnych.

Wymagania

 • Absolwent kierunków: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Zootechnika, Technologia żywności i pokrewnych lub student ostatnich lat studiów zaocznych. Wymagana jest dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych.
 • Dbałość o szczegóły i odpowiedzialność.
 • Systematyczność i terminowość.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Chęć nauki.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie uprawnień Inspektora Rolnictwa Ekologicznego lub chęć ich uzyskania.

Oferujemy

 • przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • poznanie charakteru pracy w jednostce certyfikującej,
 • przygotowanie do uzyskania uprawnień Inspektora Rolnictwa Ekologicznego,
 • po okresie próbnym z umową zlecenie zostanie podpisana umowa o pracę,

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny na adres: sekretariat@agroeko.com.pl