Umowa zlecenie - pracownik biurowy/sekretariat
Bioekspert Sp. z o.o. Chocimska, Warszawa, Polska 5 marca 2021

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierzątproduktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży)wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Umowa zlecenie - pracownik biurowy/sekretariat

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • archiwizację dokumentacji
 • obsługę korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji klientów
 • czynności pomocnicze w procesie certyfikacji
 • ogół czynności administracyjno-księgowych związanych z procesem certyfikacji
 • ogół czynności związanych z przeglądem dokumentacji wnioskowej w prowadzonych procesach certyfikacji z zakresu posiadanych uprawnień

Wymagania

 • dobra znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • dbałość o szczegóły i odpowiedzialność
 • systematyczność i terminowość
 • dobra organizacja pracy
 • chęć nauki

Oferujemy

 • pracę na umowę zlecenie,
 • przyjazną i koleżeńską atmosferę,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia/odbycia praktyk zawodowych,
 • poznanie charakteru pracy w jednostce certyfikującej.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny