Umowa o pracę - Pracownik Administracyjny Sekretariatu
Centralne Biuro Antykorupcyjne Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, Polska 29 listopada 2017

Centralne Biuro Antykorupcyjne – jest służbą  specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Umowa o pracę - Pracownik Administracyjny Sekretariatu
 • Profesjonalna organizacja pracy sekretariatu Dyrektora jednostki.

Wymagania

 • Wykształcenie policealne lub wyższe;

 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz sprzętów biurowych;
 • Doskonała organizacja pracy, umiejętność  ustalania priorytetów, wyznaczania celów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę w zespole;
 • Wielozadaniowość, odpowiedzialność i dyskrecja;
 • Skrupulatność, sumienność i zaangażowanie.


Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

 • Pracę w prestiżowej instytucji państwowej (urzędzie administracji rządowej);
 • Ciekawe szkolenia i perspektywę rozwoju zawodowego oraz osobistego.

   

   

   

  Kandydaci proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie www.cba.gov.pl w zakładce „Nabór do służby”),

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. 2 aktualne zdjęcia paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

   

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres:
Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

lub pocztą elektroniczną:  rekrutacja@cba.gov.pl (w tytule maila proszę wpisać SEKRETARIAT)

 


Wymagane dokumenty

podanie, cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (ze strony cba.gov.pl, zakładka SŁUŻBA W CBA), zdjęcia