Umowa zlecenie - praca w kancelarii (poczta wychodząca i przychodząca)
METRO PROPERTIES Sp. z o.o. Aleja Krakowska 61, Warszawa, Polska 28 sierpnia 2017

METRO PROPERTIES Sp. z o.o. (METRO Group) oferuje usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży property i facility management.

Umowa zlecenie - praca w kancelarii (poczta wychodząca i przychodząca)

Obsługa korespondencji przychodzącej i  wychodzącej (poczta, kurier)

Przychodząca:

 • przyjmowanie korespondencji poleconej i zwykłej

 • sprawdzanie listów poleconych zgodnie z cedułą Poczty Polskiej i kartą doręczeń
 • podpisywanie dokumentów dla Poczty Polskiej (ceduł, kart doręczeń)
 • otwieranie i rozdzielanie listów poleconych na faktury i umowy,
 • rejestrowanie umów i przekazywanie faktur do skanowania
 • rejestrowanie listów poleconych urzędowych
 • informowanie odpowiednich osób o listach i wydanie ich za pokwitowaniem
 • przyjmowanie przesyłek kurierskich (lokalnych, krajowych, zagranicznych
 • przyjmowanie przesyłek od kontrahentów
 • rejestrowanie przesyłek kurierskich z hal i ich zawartości
 • segregowanie zawartości zbiorczych przesyłek
 • stemplowanie kopert z przesyłek halowych datownikiem kancelarii
 • rejestrowanie pozostałych przesyłek przychodzących

Wychodzące:

 • sporządzanie książki nadawczej

 • sporządzanie zestawienia dla Poczty Polskiej do przekazywanych listów
 • przekazanie listów listonoszowi/kurierowi
 • zamawianie kurierów lokalnych oraz wydruk z systemu X-Press listów przewozowych na zamówiony kurs
 • przekazanie kurierowi przygotowanych przesyłek
 • składanie zleceń na przesyłki międzynarodowe – infolinia UPS
 • przyjmowanie przygotowanych przez pracowników przesyłek wychodzących

Skanowanie i opis faktur w systemie SAP

Wymagania

Osoba dobrze zorganizowana, uporządkowana, komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej


Oferujemy

Umowa cywilno-prawna (zlecenie)


Wymagane dokumenty

cv