Umowa o pracę - Praca w CBA dla absolwentów kierunków informatycznych
Praca w CBA dla absolwentów kierunków informatycznych Warszawa, Polska 27 kwietnia 2018

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Działa na podstawie ustawy_z dnia 9 czerwca 2006 r. o_Centralnym_Biurze_Antykorupcyjnym (pdf 480 KB).

Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa.

CBA jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej.

Umowa o pracę - Praca w CBA dla absolwentów kierunków informatycznych

Oferujemy pracę w Biurze Teleinformatyki w następujących obszarach:

 • tworzenie i rozwój systemów teleinformatycznych opartych o najnowsze technologie
 • kierowanie realizacją projektów informatycznych
 • administrowanie systemami teleinformatycznymi (w tym: serwery, systemy operacyjne, bazy danych, sieci LAN/WAN)
 • tworzenie analiz biznesowych IT oraz założeń architektonicznych dla systemów teleinformatycznych
 • zarządzanie incydentami i problemami w ramach infrastruktury teleinformatycznej
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów IT
 • tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej

Wymagania

Jeżeli:

 • chcesz brać udział w pionierskich pracach służby specjalnej
 • cechuje cię patriotyzm, poczucie misji i kreatywność
 • szukasz pracy w innowacyjnym otoczeniu IT
 • posiadasz praktyczne doświadczenie
 • cieszysz się dobrym zdrowiem i niekaralnością
 • umiesz pracować w zespole

Oferujemy

 

 • ciekawą pracę w prestiżowej instytucji

 

Prześlij:

 • Kwestionariusz osobowy:

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA (pdf  87,9 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata do slużby w CBA (doc 94,6 KB)

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • 2 aktualne zdjęcie paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty Kandydatów do służby w CBA nie będą rozpatrywane.

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.