Umowa o pracę - poszukuje kandydat do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów
Narodowy Bank Polski Trasa Świętokrzyska 11/21, Warszawa, Polska 15 października 2018

Wydział Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów zajmuje się rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej, w tym projektowaniem instrumentów polityki pieniężnej, jak również oceną skuteczności banku centralnego w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej. Wśród zadań wydziału znajduje się także ocena aktywności banków w wybranych segmentach rynku finansowego, w tym dokonywana na potrzeby wyboru Dealerów Rynku Pieniężnego.

Do pracy w Wydziale poszukiwani są kandydaci zarówno do zadań analitycznych o charakterze koncepcyjnym, jak i skoncentrowanych na zagadnieniach ilościowych.

 

Umowa o pracę - poszukuje kandydat do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

W zależności od profilu stanowiska, do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczących m.in.:

  –      efektywności NBP w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,

  –      wpływu wprowadzanych zmian regulacyjnych (krajowych oraz międzynarodowych) na warunki realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,

  –      wpływu zmian o charakterze systemowym na warunki realizacji polityki pieniężnej,

  –      efektywności wybranych banków centralnych w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,

  –      mechanizmów zarządzania płynnością sektora bankowego wykorzystywanych przez NBP oraz wybrane banki centralne.

 • uczestnictwo w rozwoju systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pozyskiwanych przez jednostkę z wybranych segmentów rynku finansowego,
 • prowadzenie analiz i badań bazujących na pozyskiwanych przez jednostkę danych statystycznych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • pozyskiwanie oraz gromadzenie statystycznych udostępnianych przez wybrane banki centralne danych,
 • prezentowanie wyników prowadzonych analiz i badań.

Wymagania

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków na podstawie dokonywanych analiz,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • komunikatywność.

  Dodatkowymi atutami będą:

  • doświadczenie na stanowisku analitycznym i/lub we współpracy zagranicznej,
  • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
  • znajomość narzędzi ekonometrycznych oraz wiedza z zakresu metod ilościowych,

  znajomość pakietów analityczno-statystycznych

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
  31 października 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.nbp.pl

    Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Oferujemy

umowa o pracę,

pakiet socjalny,

opiekę medyczną,

szkolenia


Wymagane dokumenty

cv i list motywacyjny