Staż/praktyki - pomoc w realizacji projektów konsultingowych, w zakresie gospodarki wodnej, ocen oddziaływania na środowisko, audytów środowiskowych i technicznych
MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. Bonifraterska, Warszawa, Polska 8 maja 2017

Multiconsult ASA jest norweską inżynierską firmą konsultingową i projektową z siedzibą w Oslo i prowadzi swoją działalność w Polsce pod nazwą Multiconsult Polska sp. z o.o. Multiconsult Polska sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm konsultingowych w kraju i oferuje usługi w zakresie: multidyscyplinarnego doradztwa technicznego i środowiskowego, projektowania, zarządzania projektami, weryfikacji dokumentacji, audytów technicznych i środowiskowych oraz nadzorów inwestorskich i bankowych. Obszar działania obejmuje projekty infrastrukturalne, ochrony środowiska i przemysłowe. http://multiconsult-polska.com/

Staż/praktyki - pomoc w realizacji projektów konsultingowych, w zakresie gospodarki wodnej, ocen oddziaływania na środowisko, audytów środowiskowych i technicznych

Zakres prac:

pomoc w realizacji projektów konsultingowych,  w zakresie gospodarki wodnej, ocen oddziaływania na środowisko, audytów środowiskowych i technicznych.

Wymagania

Poszukiwane są osoby posiadające umiejętność:

  • wyszukiwania, analizy i syntezy  informacji,
  • nawiązywania kontaktu i umiejętność pracy w zespole,
  • formułowania myśli w formie pisemnej, z uwzględnieniem dyscypliny myślowej,
  • kreatywnego i otwartego  podejścia do analizy problemów w zakresie projektów,

Zapraszamy osoby o ‘otwartym umyśle’, chętne do pracy i zaangażowane w wykonywanie swoich obowiązków.

Niezbędna jest  znajomość  ARCGIS i AutoCAD.

Znajomość programów graficznych mile widziana np. Corel Draw


Oferujemy

Praktyka/staż w Pionie Doradztwa Technicznego i Środowiskowego w siedzibie spółki Multiconsult Polska  w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.

Firma zapewnia narzędzia pracy oraz zdobycie ciekawego doświadczenia pracy z  wysokiej klasy specjalistami.

Praca w pełnym wymiarze (40 h tygodniowo) lub kilku dni w tygodniu w miesiącach maj-sierpień  2017.


Wymagane dokumenty

cv