Staż/praktyki - Płatny Staż w Dziale Merchandisingu
Castorama Polska Sp. z o.o. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, Polska 10 maja 2019

POZNAJ CASTORAMĘ! Jesteśmy częścią Grupy Kingfisher: społeczności liczącej ponad 75 000 osób ze 130 krajów, zjednoczonych przez wspólną pasję do polepszania warunków mieszkaniowych. Od momentu wejścia na polski rynek w 1997 roku jesteśmy największą firmą w branży ulepszania domów i mieszkań w Polsce. Jesteśmy liderem i kształtujemy tę branżę, pokazujemy naszym konkurentom, jak odnieść sukces. Obecnie mamy 77 sklepów w 59 miastach w Polsce i ciągle poszukujemy nowych lokalizacji. Zatrudniamy prawie 12 tysięcy fantastycznych pracowników, specjalistów w swoim fachu. Stale podnosimy ich kwalifikacje i inwestujemy w rozwój.

Staż/praktyki - Płatny Staż w Dziale Merchandisingu

W ramach stażu będziesz wspierał/a zespół Działu Merchandisingu w projektach poprzez m.in.:

 • tworzenie oraz utrzymanie planów sklepów w programie AutoCad;
 • udział w przygotowywaniu aktualizacji projektów handlowych dla różnych formatów zgodnie z regułami określonymi w blueprintach;
 • przygotowywanie raportów o przestrzeni sprzedaży;
 • współpracy z merchandiserami w zakresie przygotowania planogramów.

Wymagania

JEŚLI:

 • jesteś studentem/ką lub absolwentem/ką kierunków: architektura przestrzeni, budowlanych lub innych pokrewnych;
 • znasz program AutoCad;
 • potrafisz pracować w zespole;
 • posiadasz umiejętności analityczne;
 • cechuje Cię proaktywne podejście do wykonywanych zadań oraz samodzielność,
 • znasz język angielski na poziomie dobrym, umożliwiającym codzienną komunikację;
 • potrafisz obsługiwać pakiet MS Office, a w szczególności Excel.

Oferujemy

CO ZAPEWNIAMY?

 • płatny 3 m-czny staż w miesiącach lipiec – wrzesień;
 • możliwość pogłębienia oraz wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu merchandisingu;
 • możliwość doskonalenia umiejętności planowania przestrzeni sklepów oraz poznania technicznego nazewnictwa;
 • pracę w zespole ekspertów w swojej dziedzinie;
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia wewnętrzne;
 • wspaniałą atmosferę pracy, otwartość i dużo dobrej zabawy.

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!


Termin przesyłania aplikacji upływa w dniu 26 maja 2019 r.

Bardzo prosimy w temacie wiadomości wpisać nazwę stażu.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział I z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@castorama.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl,  we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W ramach rekrutacji dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i polegać będzie na ocenie podanych informacji. Konsekwencją takiego działania będzie zaproponowanie Pani/Panu jak najlepszej oferty, odpowiedniej do kwalifikacji.  

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej oceny podanych informacji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl.


Wymagane dokumenty

CV