Staż/praktyki - Dietetyk – płatne praktyki dla absolwentów
Dietetyk – płatne praktyki dla absolwentów Warszawa, Polska 19 lipca 2020

Urząd m.st. Warszawy zaprasza absolwentów z tytułem magistra lub licencjata kierunków: dietetyka i żywienie człowieka do odbycia praktyk w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.

Na czym polegają praktyki?

Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, w tym warsztatu o zasadach prawidłowego żywienia i dobrego śniadania (I), warsztatu kulinarnego polegającego na nauce samodzielnego przygotowania śniadania (II) oraz warsztatu o aktywności ruchowej (III).

aktywności ruchowej (III).

Termin praktyk: 1 września – 30 listopada

 

Staż/praktyki - Dietetyk – płatne praktyki dla absolwentów

Czego oczekujemy?

  • Dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
  • Zaangażowania i sumienności

Czas trwania praktyki: trzy miesiące

Wymagania

Wymagania:

W praktykach absolwenckich mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 30 lat i dotychczas nie odbywały praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Więcej informacji o kampanii: www.wiemcojem.um.warszawa.pl

Zgłoszenie wraz z CV zawierającym zamieszczoną poniżej, podpisaną własnoręcznie klauzulę przyjmujemy na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.


Oferujemy

Co oferujemy?

  • Szkolenia
  • Gotowe scenariusze i materiały dydaktyczne
  • Możliwość doskonalenia warsztatowych metod pracy z dziećmi
  • Zaświadczenie o udziale w projekcie
  • Wynagrodzenie 1500 zł (brutto) miesięcznie